Zmarło w sumie 491 osób chorych na COVID-19 i stwierdzono łącznie 3756 zakażeń. 1711 osób uznano dotąd za wyleczone. Nadal spada liczba zakażeń aktywnych, a więc jeszcze niewyleczonych – jest ich obecnie 1554. Niezmiennie ponad 40 proc. przypada na Budapeszt.

Na kwarantannie domowej przebywa obecnie ponad 11 800 osób.

W ramach kolejnego etapu łagodzenia restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią od dziś na całym terytorium Węgier z wyjątkiem Budapesztu zostaną otwarte przedszkola i żłobki.

Jutro rząd ma złożyć w parlamencie projekt ustawy, w której poprosi o podjęcie decyzji o zniesieniu nadzwyczajnego porządku prawnego wprowadzonego w związku z koronawirusem, a jednocześnie o utrzymanie gotowości epidemicznej. 30 marca na Węgrzech przyjęto ustawę, zgodnie z którą rząd może w czasie stanu zagrożenia zawieszać stosowanie niektórych ustaw, odstępować od zapisów ustaw i podejmować inne nadzwyczajne kroki w celu m.in. zagwarantowania życia i zdrowia obywateli.