Rzecznik poinformowała, że ze względu na znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, od najbliższego poniedziałku klienci urzędu marszałkowskiego mogą być przyjmowani we wszystkich budynkach urzędu.

"Konieczne jest przestrzeganie zalecanych zasad sanitarnych, a w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom urzędu, nadal preferowaną formą kontaktu z klientem jest forma elektroniczna, telefoniczna bądź korespondencyjna. Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym"

- informuje Ruszczewska.

Zgodnie z rozporządzeniem premiera dopuszczalna liczba klientów, przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Urząd marszałkowski podkreśla, że jego goście zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym.