Zgony matek w następstwie aborcji znacznie przewyższają liczbę zgonów podczas porodu – tak wynika z opublikowanej w Danii analizy przyczyn tzw. zgonów położniczych, którą cytuje portal hli.org.pl.

Powszechnie uważa się, że dla kobiety aborcja jest bezpieczniejsza niż poród. Tymczasem nowa analiza dokumentacji medycznej prawie pół miliona Dunek pokazuje znacznie wyższą umieralność matek w następstwie przerwania ciąży niż porodu.

Kobiety, które dokonały aborcji w pierwszych 12 tygodniach ciąży, umierały niemal dwukrotnie częściej niż kobiety rodzące. Sytuacja dotyczy okresu 180 dni po zdarzeniu. Kobiety, które dokonały aborcji po 12. tygodniu ciąży, umierały czterokrotnie częściej niż kobiety rodzące. Sytuacja dotyczy jednego roku po zdarzeniu.

Badania, w których analizowano umieralność kobiet w powiązaniu z historią prokreacji oparto na danych medycznych 463 tys. kobiet, które w latach 1980–2004 po raz pierwszy zaszły w ciążę.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie „Medical Science Monitor” w artykule pod tytułem: “Short and Long Term Mortality Rates Associated with First Pregnancy Outcome: Population Register Based Study for Denmark 1980-2004”.

Dodajmy, że badane aborcje dokonywano nie w Trzecim Świecie, w fatalnych warunkach, lecz w doskonale wyposażonych duńskich klinikach.