W dniach 22-23 maja na Jasnej Górze zorganizowano 10. Konwencję Stanową Rycerzy Kolumba – spotkanie delegatów Rady Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce. Hasłem tegorocznej konwencji są słowa św. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się!”. Ze względów sanitarnych większość członków bierze w nim za pośrednictwem internetu.

Abp Gądecki w liście do uczestnik konwencji podkreślił konieczność przestrzegania wymogów sanitarnych i wiążących się z tym niedogodności. Dodał, że w Kościele było to trudne doświadczenie, zarówno dla wiernych, jak i duszpasterzy. 

"Pan Bóg jednak nie chce, żebyśmy, w takiej sytuacji – wybierali między zdrowiem, a wiarą. On chce, żebyśmy byli zdrowi, stąd decyzje o dyspensach, o duchowej łączności z miejscami kultu za pośrednictwem transmisji telewizyjnych. Całe to doświadczenie było wielką lekcją pokory. Najpierw dlatego, że wielki – w swoim mniemaniu – człowiek okazał się tak mały i tak słaby wobec małego wirusa, że nawet największe światowe potęgi bezradnie patrzyły jak umierają z jego powodu dziesiątki tysięcy ludzi. W świecie, w którym wielu wydawało się, że mogą zamienić się miejscami z Panem Bogiem, ukazał się naturalny porządek rzeczy – stworzenie nie jest Stwórcą"

- napisał przewodniczący KEP.

Dodał, że "pokora ludzi wierzących wyraziła się w posłuszeństwie wobec pasterzy", a w czasie pandemii wyraźnie zarysowała się "siła miłości i poświęcenia wobec innych".

Abp Gądecki wyraził wdzięczność za wszelkie wsparcie, jakie okazywali Rycerze Kolumba, szczególnie za inicjatywy podejmowane w ostatnim czasie - pomoc charytatywną, inicjatywy modlitewne czy pomoc instytucjom związanym z KEP.

"Jesteście dzisiaj potrzebni Kościołowi, jak nigdy dotąd. Wasza wierności Bogu i Ewangelii, wasze umiłowanie Kościoła, wasze zaangażowanie i wasza świętość to narzędzia, którymi chce posługiwać się Pan dla dobra całej wspólnoty ludzi wierzących"

- dodał.

Rycerze Kolumba działając w kilkunastu państwach świata gromadzą prawie dwa miliony członków. Organizacja zrzesza 6,5 tys. mężczyzn w całej Polsce realizujących liczne dzieła miłosierdzia. Wśród nich są m.in. projekty charytatywne, inicjatywy pro-life, wydarzenia integrujące lokalną społeczność czy projekty formacyjne.