Zdaniem prowadzącego obrady sędziego Aleksandra Stępkowskiego to właśnie w sobotę może nastąpić ostateczny wybór kandydatów. "Wydaje mi się, że te największe kontrowersje mamy za sobą (...)" - podkreślił w piątek.

Z końcem kwietnia br. zakończyła się kadencja poprzedniej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. Na mocy uprawnienia wynikającego z ustawy o SN prezydent Andrzej Duda powierzył wykonywanie obowiązków I prezesa SN sędziemu Kamilowi Zaradkiewiczowi z Izby Cywilnej, którego ustawowym zobowiązaniem było zwołanie zgromadzenia sędziów.

Zgromadzenie zostało zwołane na 8 maja. Po trzech dniach posiedzenia sędziom udało się zakończyć etap formalny obrad i przejść do fazy wyłaniania kandydatów na nowego I prezesa SN. 13 maja przewodniczący zgromadzeniu sędzia Zaradkiewicz odroczył obrady i zwrócił się do prezydenta o zmianę regulaminu Sądu Najwyższego. Prezydent nie podjął jednak decyzji o zmianie regulaminu SN.

Przed tygodniem sędzia Zaradkiewicz zrezygnował z wykonywania obowiązków I prezesa SN, a prezydent powierzył wykonywanie obowiązków I prezesa sędziemu Aleksandrowi Stępkowskiemu z Izby Kontroli Nadzwyczajnej, który wyznaczył termin wznowienia obrad na 22 maja.