Liczba zmarłych, którzy chorowali na Covid-19, wzrosła do 482, zaś wszystkich wykrytych zakażeń do 3713. 1655 osób uznano już za wyleczone.

Do 1576 spadła liczba aktywnych, a więc jeszcze niewyleczonych przypadków. 462 z nich wymagają opieki szpitalnej, przy czym 21 osób oddycha przy pomocy respiratora.

Na kwarantannie domowej przebywa prawie 12 tys. osób. Pobrano w sumie niemal 160 tys. próbek do przebadania.

Liczba zakażeń na Węgrzech wykazuje od trzech tygodni powolny trend spadkowy. Od 4 maja łagodzone są stopniowo restrykcje wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.