Kaplicę ufundował kupiec sukienny Jerzy Boim, zwany „Dziurdzią”, co jest spolszczoną wersją imienia György. Pochodził z Węgier, a do Lwowa przybył w okresie panowania Stefana Batorego. W 1590 r. ożenił się z Jadwigą Niżniowską, z którą miał syna Pawła. W latach 1603‑1608 pełnił funkcję ławnika miejskiego, a w 1611 r. został członkiem rady miejskiej Lwowa. Zmarł w 1617 r. i został pochowany w ufundowanej przez siebie kaplicy. Spoczywa tutaj także jego, Paweł Jerzy Boim, który po studiach filozoficznych i medycznych na uniwersytecie w Padwie, wrócił do Lwowa. W latach 1620‑1641 był miejskim rajcą, od 1627 pełnił obowiązki wójta. Ciekawą postacią był wnuk Michał Piotr Boim, który po wstąpieniu do zakonu jezuitów pracował jako polski misjonarz w Chinach, przybrawszy nazwisko Pu Mi‑ko Cze‑jüen. Studiował medycynę chińską i wykonał 18‑kartonowy „Atlas chiński”.

W 1615 r. odbyła się konsekracja kaplicy przez arcybiskupa metropolitę lwowskiego Jana Andrzeja Próchnickiego. Pod koniec XVIII w. wygasł ród Boimów, a kaplica przeszła w ręce kapituły katedralnej. W protokole wizytacji z 1817 r. odnotowano, że po usunięciu ciał z krypty przechowywano w niej wino, a sam obiekt służył okazjonalnie jako kaplica przedpogrzebowa kanoników i wikariuszy katedry. Poza tymi uroczystościami przechowywano w kaplicy „rzeczy kuchenne i sprzęty domowe”.

Wnętrze krypty w kaplicy Boimów we Lwowie

W 1932 r. kaplicę rodziny Boimów uznano za zabytek. W latach 1945‑1967 obiekt był zamknięty i pełnił funkcję magazynu. W 1967 r. mieścił się tutaj pierwszy oddział Lwowskiej Narodowej Galerii Obrazów, przemianowanej w 2013 r. na Lwowską Narodową Galerię Sztuki im. Borysa Woźnickiego.

W 2019 r. Instytut POLONIKA zlecił firmie 3Deling wykonanie pełnej inwentaryzacji i modelu 3D kaplicy. 

https://www.youtube.com/watch?v=3a1pkqdk1ZA&feature=emb_title