Pomoc w Domach Pomocy Społecznej stanowi obecnie jeden z priorytetów prowadzonych przez Terytorialsów działań. Żołnierze ze wszystkich brygad należących do WOT są w stałej gotowości do tego by realizować zlecone przez wojewodów zadania na rzecz DPS-ów. Obecnie najważniejszym w tym obszarze zadaniem jest pobieranie wymazów od pensjonariuszy oraz utrzymywanie stałej zdolności do wspierania ognisk koronawirusa.  

Dotychczas Terytorialsi pobrali próbki od wszystkich mieszkańców i całego personelu z 436 Domów Pomocy Społecznej, co stanowi ponad  50 proc. wszystkich tego typu ośrodków w Polsce. Najwięcej przebadanych DPS-ów było dotychczas na Podlasiu (35), Lubelszczyźnie (54), Podkarpaciu (33), Mazowszu (57), Pomorzu (40) oraz Wielkopolsce (57).  Wielkopolska jest też pierwszym województwem gdzie zespoły wymazowe WOT przebadały wszystkie DPS-y. Terytorialsi wspierali również zakażone DPS-y m.in. w Wielkopolsce, Ziemi Łódzkiej, Mazowszu, Pomorzu, Dolnym Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej oraz Śląsku.

Od rozpoczęcia operacji „Odporna Wiosna” Terytorialsi udzielili wsparcia w 536 DPS-ach. W tym czasie pobrali oni 63 tys. wymazów, z czego 28 tys. wymazów pobranych zostało właśnie w Domach Pomocy Społecznej.