Sytuacja epidemiczna i związane z nią obostrzenia władz państwowych, sanitarnych i kościelnych uniemożliwiają pielgrzymowanie do duchowej stolicy Kaszub na tradycyjne odpusty Wniebowstąpienia Pańskiego i Trójcy Świętej. Uroczystości w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Wejherowie miały się odbyć między 22 a 24 maja oraz 6 i 7 czerwca.

"W historii nie było takiego roku, aby na kalwaryjskich ścieżkach nie było pątników. Przez ponad 350 lat wierni z Pomorza nieprzerwanie wędrowali do wejherowskiego sanktuarium. Ani wojna, ani zabory, ani czasy komunistycznie nie przeszkodziły na tyle, aby ruch pielgrzymkowy został wstrzymany"

– powiedział rzecznik i ceremoniarz wejherowskiego sanktuarium Bartłomiej Muński.

Szacuję się, że każdego roku podczas obchodów związanych z uroczystościami Wniebowstąpienia Pańskiego oraz Trójcy Świętej Kaszubską Jerozolimę – jak zwykło się mawiać o Wejherowie – nawiedza kilkanaście tysięcy osób.

"Wydarzenia na Kalwarii Wejherowskiej co roku przyciągają rzesze wiernych. Zwyczajowo na te dwa odpusty do Wejherowa wyrusza ok. 70 pieszych pielgrzymek. Do sanktuarium przybywają w tym czasie również pielgrzymi indywidualni. Organizowane są pielgrzymki autokarowe, rowerowe, motocyklowe z odległych stron, np. z Łodzi, Olsztyna i z Poznania"

– poinformował Bartłomiej Muński.

Franciszkanie – opiekunowie wejherowskiego sanktuarium – zachęcają wiernych do duchowego pielgrzymowania, a także modlitwy o ustanie epidemii i w intencji chorych na COVID-19 i służb walczących z koronawirusem.

Kustosz sanktuarium o. Joel Kokott zaprasza do uczestnictwa w uroczystościach odpustowych za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Msze święte, które odbędą się w niedzielę 24 maja i w niedzielę 7 czerwca o godz. 10.00 w kościele św. Anny, będą transmitowane na Facebooku, a także w lokalnej telewizji.

Franciszkanie mają nadzieję, że przepisy pozwolą na otwarcie sanktuarium i kalwarii dla pielgrzymów w połowie sierpnia, z okazji odpustu Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Parafie w diecezji gdańskiej i pelplińskiej organizują pielgrzymki w formie duchowej przez modlitwę i uczestnictwo w mszy świętej. W czwartek duchowa wędrówka do Wejherowa rozpoczęła się w kościele św. Trójcy w Kościerzynie.

W piątek zainaugurowana zostanie duchowa Pielgrzymka Oliwska. Tego dnia w archikatedrze oliwskiej w Gdańsku rozpocznie się Triduum Maryjne. O godz. 18 zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem bpa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Zbigniewa Zielińskiego. W sobotę i w niedzielę eucharystia sprawowana będzie o godz. 20.

Każdego dnia o godz. 17:30 odbędzie się również pielgrzymkowe nabożeństwo majowe, a o godz. 21 "Apel jasnogórski" z modlitwą za rodzinę pielgrzymkową, gospodarzy i dobrodziejów, którzy co roku podejmowali pątników.

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Wejherowie to kompleks klasztorny franciszkanów z kościołem, w którym jest cudowny obraz Matki Bożej Wejherowskiej, i Kalwaria Wejherowska, nazywana też Świętymi Górami lub Jerozolimą Kaszubską.

Kalwaria Wejherowska to trzecia najstarsza kalwaria w Polsce i jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych Pomorza. Uważana jest za duchową stolicę Kaszub, do której od wieków zmierzają rzesze pątników z całego regionu.

Ufundował ją wojewoda malborski Jakub Wejher, który w XVII w. był właścicielem tych ziem. Z powstaniem kalwarii i samego Wejherowa związana jest legenda. Biorąc udział w wyprawie wojennej do Rosji, Jakub Wejher podczas oblężenia miejscowości Biała został poważnie ranny. Przyrzekł wówczas, że jeśli wyjdzie z opresji cało, założy na swych włościach świątynię i klasztor. Obietnicy dotrzymał i w 1643 r. wybudował kościół, a kilka lat później klasztor franciszkański i kalwarię.

Kalwarię Wejherowską rozplanowano na trzech zalesionych wzgórzach, którym nadano biblijne nazwy – Góra Oliwna, Syjon i Golgota – oraz w sąsiednich dolinach. Cały szlak kalwaryjski liczy około 4,6 km długości. Jego przejście zajmuje około 2,5 godziny.

Jest tam 26 kaplic, które pod względem architektonicznym należą do wyjątkowych dzieł sztuki barokowej na Pomorzu. Wyróżniające się budowle to: kaplica Wniebowstąpienia Pańskiego, Ogród Getsmański, pałac Piłata, kaplica Spotkania z Matką, pałac Heroda oraz kościół Trzech Krzyży i grób Chrystusa.

Kaszubska Jerozolima to miejsce licznych uroczystości religijnych. W każdy piątek Wielkiego Postu odprawiana jest tu droga krzyżowa. Nabożeństwa te zawsze gromadzą tysiące wiernych z Wybrzeża. W Wielkim Tygodniu członkowie grupy teatralnej Misternicy Kaszubscy wystawiają na wzgórzach inscenizację misterium Męki Pańskiej.

W ciągu roku w wejherowskim sanktuarium odbywa się pięć odpustów: Wniebowstąpienia Pańskiego, Trójcy Przenajświętszej, Uzdrowienia Chorych, Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Podwyższenia Krzyża Świętego. Do niezwykłych widowisk, związanych nie tylko z przeżyciami religijnymi, ale również kulturowymi, zaliczają się pokłony feretronów, które odbywają się w czasie odpustów.