Rezerwat przyrody Czartowe Pole leży w obrębie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Położony jest na wysokości ok. 217–255 m n.p.m., jego powierzchnia to 63,71 ha. Ścieżka wiodąca przez rezerwat ma długość ok. 1,4 km, a na jej trasie ustawiono szereg tablic informacyjnych. Jest dobrze przygotowana do wędrówki, wybudowane zostały schody, pomosty i poręcze. 

Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona malowniczej doliny rzeki Sopot. Szczytowe części stromych zboczy doliny Sopotu porasta bór sosnowy przechodzący niżej w mieszany bór wilgotny (przeważają sosna, świerk i jodła). Dno doliny porastają głównie lasy łęgowe (występuje tu olsza czarna), a miejscami podmokłe łąki. W rezerwacie można zobaczyć rzadkie rośliny.

Nazwa rezerwatu pochodzi od powiedzenia dotyczącego jego środkowej polany - "jeno czarci tam hasali". Dziś na tej polanie ustawiono ławki dla zwiedzających a latem okolica pełna jest czarnych borówek.