"W okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r. wprowadzona zostaje organizacja rozpraw i posiedzeń jawnych ograniczona do spraw pilnych, o których mowa w art. 14a ust. 4 i art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID– 19"

– czytamy w komunikacie prasowym Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Jak podano, ponadto prezes sądu okręgowego zaliczył do katalogu spraw pilnych sprawy, w których udział stron czy uczestników, za ich zgodą, może odbyć się z udziałem w wideokonferencji, jak też sprawy, w których zeznania świadków mogą być złożone na piśmie i sprawy, w których orzeczenie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Do końca lipca sąd pracuje na dwie zmiany od godz. 8 do 13 i od 13:30 do 18. W budynku sądu może przebywać tylko tyle osób, by na każdą nie przypadało mniej niż 15 mkw. Świadkowie w sprawach są wzywani po jednej osobie na konkretnie wyznaczoną godzinę przesłuchania.

"W miarę możliwości i posiadanych informacji umożliwiających kontakt, wdrożone zostaje telefoniczne i mailowe zawiadamianie o terminach rozpraw, posiedzeń i planowanych czynnościach, w tym również ustalanie, czy wnioskowanego do przesłuchania świadka może zawiadomić strona postępowania – tryb ten dotyczy w szczególności spraw z udziałem zawodowych pełnomocników"

– napisano w komunikacie.

W dalszym ciągu w rozprawach nie może uczestniczyć publiczność, a do budynku są wpuszczane jedynie te osoby, które udokumentują taką konieczność.

Osoby wchodzące do budynku powinny dezynfekować ręce, zasłaniać usta i nos. Przed wejściem na salę sądową należy każdorazowo dezynfekować ręce, a w trakcie rozprawy zasłaniać usta i nos. Sąd i protokolant mogą korzystać z maseczki lub z przyłbic ochronnych.

Przy wejściu do budynku i przy wejściu do każdej sali rozpraw umieszczone zostały dozowniki z płynem dezynfekującym do rąk. Sale rozpraw podlegają dezynfekcji. W mniejszych salach rozpraw zamontowane zostały zasłony oddzielające sąd i protokolanta od pozostałych osób. Na posadzkach korytarzy zostały zamieszczone kolorowe poziome znaki wskazujące sposób poruszania się w kierunku konkretnych sal rozpraw.