"W Encyklice >>Laudato Si’<< Ojciec Święty zwraca nam uwagę na cztery zagadnienia ekologiczne, które stanowią troskę o nasz wspólny dom. Są to: powszechna komunia stworzeń, ekologia integralna, solidarność między- i wewnątrzpokoleniowa oraz nawrócenie ekologiczne. Bez nich nie da się współistnieć na naszej planecie nie powodując nieodwracalnych zmian, które odbiją się na nas samych, nie mówiąc już o przyszłych pokoleniach" – podkreślił abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu, zauważył, że najcenniejszym wkładem encykliki w katolicką naukę społeczną jest ekologia integralna, która łączy szczególne miejsce, jakie człowiek zajmuje na tym świecie, oraz jego relacje z otaczającą go rzeczywistością.

"Chodzi tutaj o przyznanie człowiekowi należnego miejsca, jakie zajmuje w ekosystemie, także rozumianym, jako przestrzeń kulturowa, w której żyjemy i rozwijamy się. Człowiek obdarzony inteligencją musi szanować prawa natury i dobro każdego stworzenia, by unikać nieuporządkowanego wykorzystania rzeczy" – wyjaśnił przewodniczący Episkopatu.

Metropolita poznański nawiązał także do kwestii solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej, która konieczna jest dla zapewnienia ciągłości zasobów naturalnych dla następnych pokoleń. [polecam:https://niezalezna.pl/292047-co-to-jest-grzech-ekologiczny-powinien-znalezc-sie-w-rachunku-sumienia]

- Na problemy społeczne odpowiada się więziami wspólnotowymi. Konieczna jest wspólna troska o siebie nawzajem i o środowisko. Biorąc z dóbr tej ziemi to, co jest niezbędne dla przeżycia, mamy obowiązek chronienia jej i zapewnienia, by nadal była płodna dla przyszłych pokoleń – dodał. [polecam:https://niezalezna.pl/292047-co-to-jest-grzech-ekologiczny-powinien-znalezc-sie-w-rachunku-sumienia[

Odnosząc się do nawrócenia ekologicznego, abp Gądecki zauważył, że obecny kryzys ekologiczny jest wezwaniem do zmiany postępowania, aby z egoistycznych wyzyskiwaczy zasobów stawać się coraz bardziej obrońcą Bożego stworzenia. - Nawrócenie ekologiczne winno budzić w nas szczerą troskę o świat, który jest darem otrzymanym dzięki miłości Ojca. Trzeba, więc, abyśmy stali się nie tylko obrońcami środowiska naturalnego, ale obrońcami dzieła Bożego, które zostało nam powierzone – zaznaczył.

- Potrzeba większej wyobraźni, zaangażowania i szczerego rachunku sumienia dotyczącego sposobu odnoszenia się wobec darów, które powierzył nam Bóg, abyśmy pełni wdzięczności nimi zarządzali w sposób odpowiedzialny i wypływający z miłości do Boga i człowieka

 – stwierdził przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.