Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Igor Strzok wydał w środę decyzję o wstrzymaniu prac z powodu m.in. nieprawidłowości przy zabezpieczeniu zabytkowych elementów świątyni i znajdujących się w kościele ludzkich szczątków.

Istniały wyraźne przesłanki, na podstawie zawiadomień społeczników oraz kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, że przy pracach związanych z renowacją posadzki oraz przy zabezpieczeniu szczątków ludzkich doszło do nieprawidłowości, dlatego konserwator wydał decyzję o wstrzymaniu robót.

– powiedział rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Marcin Tymiński.

Jak ujawnił dwa dni temu portal Gdańsk Strefa Prestiżu, podczas prac remontowych w Bazylice Mariackiej pocięto historyczne płyty posadzkowe. Ponadto, fragmenty zabytkowych płyt wraz z gruzem miały zostać przemielone na kruszywo drogowe. W czasie przeszukiwań materiału przeznaczonego do utylizacji znaleziono 140 fragmentów szczątków ludzkich, 1 sztukę kształtki ceramicznej profilowanej oraz 29 fragmentów historycznych płyt posadzkowych.

Ustalono, że urobek nie tylko pochodzi z prac przy posadzce, ale również z krypty pod kaplicą Marii Magdaleny, na eksplorację, której nie wydano pozwolenia. Obecność szczątków świadczy o tym, że nie przesiewano materiału przy użyciu sita, zatem nawet nie dochowano zwykłej zawodowej staranności. Zatajono zarówno sam fakt przeszukiwań kaplicy, jak i wynik tych przeszukiwań.

– wskazała Anna Pisarska -Umańska.

Pełna treść decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Igora Strzoka w sprawie wstrzymania prac w Bazylice Mariackiej znajduje się pod adresem:

https://www.gdanskstrefa.com/wp-content/uploads/2020/05/decyzja_mariacki_.pdf

Bazylika Mariacka to największy ceglany kościół na świecie. Kamień węgielny pod jej budowę położono w 1343 r. Wznoszono ją etapami przez 159 lat - do 1502 roku. Jej wnętrze, liczące ponad 6,7 tys. m kw., może pomieścić ok. 20 tys. ludzi. W murach świątyni znajduje się 37 olbrzymich okien. Do wnętrza prowadzi siedem bram, każda z innej uliczki.