W trakcie lutowego lotu z Los Angeles do Newark zawodnik oraz inna osoba siedząca w tym samym rzędzie czterokrotnie skarżyli się na zachowanie współpasażerki, która dopuszczała się niepożądanych seksualnych zaczepek, masowała jego kolana i uda. Ich zdaniem była pod wpływem środków odurzających.

Po około godzinie jej zachowanie stało się jeszcze bardziej natarczywe i rzekomo chwyciła zawodnika za genitalia. Wtedy ten ponownie poskarżył się personelowi i dopiero wówczas kobieta została przesadzona na inne miejsce.

Zawodnik NFL był napastowany seksualnie przez kobietę. Pozwał linie lotnicze, których samolotem podróżował podczas zdarzenia.

Linia lotnicza odmówiła pokrzywdzonemu podania personaliów kobiety, personelu pokładowego oraz potencjalnych świadków. Zawodnik - którego nazwiska nie ujawniono - domaga się odszkodowania, którego wysokość nie została ujawniona.