"Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy - według stanu na 20 maja - wynosi już 42,28 mld zł" - poinformował w komunikacie resort.

Jak przekazano, z tarczy antykryzysowej przyznano m.in.:

 • 749 693 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 3 739 496 212 zł (stan na 20.05.2020);

 • 3 431 226 028 zł na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (stan na 20.05.2020);

 • 637 021 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 1 267 024 348 zł (stan na 20.05.2020);

 • 1 052 190 525 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MMŚP) z Europejskiego Funduszu Społecznego (stan na 20.05.2020);

 • zwolnienie ze składek ZUS o wartości 1 806 000 000 (stan na 19.05.2020);

 • 30 984 021 548 zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR (stan na 20.05.2020).

Resort przekazał, że do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 4 264 417 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań. W tym:

 • 27 159 – dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;

 • 1 259 251 – dotyczących pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;

 • 162 319 – dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 • 855 033 – dotyczących świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

 • 176 474 – dotyczących świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;

 • 63 032 – dotyczących odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat;

 • 1 719 235 – dotyczących zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r.

"Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw" - czytamy.

Ministerstwo podkreśla, że tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw.

"Przyjęliśmy w niej rozwiązania, które w naszej ocenie są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii"

- napisano.

Resort przypomina, że dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60 proc. do 75 proc., "co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji".

Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że jest w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm. "Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację" - wskazano.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in.

 • zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące;
 • świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
 • uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.