"Pokrycie kosztów utrzymania pracowników to obecnie jedno z największych wyzwań, z którym muszą się zmierzyć pracodawcy. Dlatego zapewniliśmy pieniądze z Europejskiego Funduszy Społecznego na dopłaty do pensji pracowników" 

- powiedziała cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodała, że pieniądze te pomogą uratować prawie 500 tysięcy miejsc pracy.

Zaznaczono, że do poniedziałku 18 maja powiatowe urzędy pracy rozpatrzyły 68 tysięcy wniosków. Oznacza to, że dopłatami objętych zostało 213 tysięcy pracowników firm, organizacji rządowych i samozatrudnionych. Wypłacona już kwota to już 273 miliony złotych.

"Liczba wniosków przyrasta wręcz lawinowo, co pokazuje, że zapotrzebowanie jest ogromne. To także dowód na to, że przedstawiliśmy dobrą ofertę i pieniądze szybko trafią na konta przedsiębiorców"

– dodaje Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wskazano, że ze wsparcia można korzystać przez trzy miesiące, a jego wysokość zależy od spadku obrotów w firmie lub przychodów z działalności statutowej w przypadku organizacji pozarządowych.

Przypomniano, że wnioski można składać na stronie praca.gov.pl i w powiatowych urzędach pracy.