Jak powiedział dzisiaj Dariusz Wiśniewski z wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa ws. nieprzyjęcia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej zarażonych Covid-19 do 7. Szpitala Marynarki Wojennej.

Chodzi o sytuację z kwietnia br., kiedy ognisko koronawirusa wybuchło w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki w Gdańsku. Szef szpitala przemianowanego na jednoimienny nie przyjął wszystkich pensjonariuszy zarażonych COVID-19 z pobliskiej placówki.

W związku z tą sprawą minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odwołał 18 kwietnia br. ze skutkiem natychmiastowym Komendanta 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku - komandora Dariusza Juszczaka.

Już po dymisji komendant Juszczak tłumaczył, że "7. Szpital Marynarki Wojennej nigdy nie odmówił pomocy osobom zakażonym i wymagających hospitalizacji"