Żołnierze szlifowali swoje umiejętości podczas sprawdzenia szczelności i dopasowania filtracyjnych masek przeciwgazowych w atmosferze skażonej. Nabywali także niezbędną wiedzę dotyczącą skuteczności ich ochronnego działania.

Ważnym aspektem zajęć było też doskonalenie czynności funkcyjnych pojazdów we właściwym wykorzystywaniu indywidualnych i zbiorowych środków ochrony przed skażeniami, oraz utrzymywaniu ich w ciągłej sprawności technicznej i gotowości do użycia. Przeprowadzone czynności potwierdziły szczelność urządzeń filtrowentylacyjnych pojazdów – podaje oficjalny portal 11. PA. 

Zajęcia odbyły się z zachowaniem niezwykle ważnych warunków BHP. Na  zakończenie przedstawiono przykłady najczęściej popełnianych błędów oraz sposoby ich zapobiegania – czytamy.