Decyzja ministra ma rygor natychmiastowej wykonalności - ze względu na interes społeczny, jakim jest zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą zbiorów, mających duże znaczenie dla dziedzictwa narodowego oraz ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym.

Jak poinformowała dyrektor Centrum Informacyjnego MKiDN Anna Pawłowska-Pojawa decyzja o zakazie dalszej działalności Muzeum Czynu Niepodległościowego została podjęta przez ministra po wykonaniu wszelkich przewidzianych prawem czynności: kontroli, wydaniu zaleceń pokontrolnych, podpisaniu listu intencyjnego w sprawie dalszych losów tej placówki, wielokrotnych spotkaniach i mediacjach. "I przede wszystkim w trosce o dobro dziedzictwa narodowego" - podkreśliła Pawłowska-Pojawa.

Podczas kontroli przeprowadzonej w Muzeum Czynu Niepodległościowego w 2018 roku stwierdzono szereg uchybień dotyczących ewidencjonowania i inwentaryzowania zbiorów, ich przechowywania, zabezpieczenia i działalności edukacyjnej i naukowej, co jest naruszeniem ustawy o muzeach i statutu placówki.

Muzeum na krakowskich Oleandrach jest muzeum prywatnym utworzonym przez stowarzyszenie - Związek Legionistów Polskich, ale działa na podstawie regulaminu uzgodnionego z ministerstwem kultury, a to oznacza, że pomimo prywatnego statusu powinno realizować misję wynikającą z ustawy o muzeach.