W ramach ćwiczeń zaangażowani byli niemieccy oraz norwescy wysunięci nawigatorzy naprowadzania lotnictwa (Joint Terminal Attack Controller - JTAC) z Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej eFP. Żołnierze wskazywali brytyjskim pilotom operującym na myśliwcach Eurofighter Typhoon oraz hiszpańskim pilotom operującym na samolotach myśliwskich F-18 cele, które mieli zneutralizować. 

W ramach 53 rotacji w operacji Baltic Air Policing w ochronę przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich zaangażowani są, poza kontyngentem z hiszpańskich siły powietrznych oraz brytyjskich Royal Air Force, również wojskowi z Francji. Z kolei w skład Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej na Litwie, liczącej ok. 1 200 żołnierzy, wchodzą bądź wchodzili wojskowi z Niemiec, Belgii, Chorwacji, Czech, Luksemburga, Niderlandów, Norwegii, a także z Islandii.