W sądzie nadal rozpatrywane są rozprawy pilne, ale placówka poszerzyła zakres pracy, a rzeczniczka Beata Górszczyk poinformowała o nowych zasadach funkcjonowania.

Sąd w ograniczonym zakresie wznowił bezpośrednią obsługę interesantów przez biuro obsługi interesantów, punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego oraz czytelnię akt.

Przyjmowanie do biura obsługi interesantów i punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego odbywać się będzie z wykorzystaniem biletomatów ustawionych przed wejściem do budynku.

Obowiązują ściśle określone zasady przyjmowania interesantów. Zgodnie z zarządzeniem władz placówki strony stawiają się w dniu wezwania na określoną godzinę.

Wcześniejsze stawienie będzie oznaczało konieczność oczekiwania przed budynkiem sądu – tu stanęły dwa namioty, które mają dać schronienie stronom szczególnie w deszczowe dni. Interesanci będą wchodzić do sądu po wywołaniu przez dyżurnego pracownika.

Przed wejściem do budynku usytuowane zostaną ekrany wyświetlające wykaz wszystkich spraw odbywających się w danym dniu (z sygnaturą sprawy, salą i godziną rozprawy).

Do budynku wpuszczane będą wyłącznie osoby w maseczkach. Każdy wchodzący będzie miał zmierzoną temperaturę ciała i będzie musiał zdezynfekować ręce.