Efektem inwestycji będzie płynny i sprawny przejazd przez torowisko i wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Na wszystkich przejazdach zostaną zamontowane sygnalizatory świetlne i dźwiękowe, a niektóre zostaną dodatkowo wyposażenie w oświetlenie ledowe.

Na siedmiu przejazdach, m.in. Obrowie, Lubiczu Górnym, Rypinie i Śliwicach, powstały nowe jezdnie.

Przebudowane zostaną jeszcze skrzyżowanie kolejowych szlaków z drogami m.in.: w Bielczynach, Dubielnie, Firlusie, Wałdowie Szlacheckim, Małym Rudniku i Wichulcu.

Przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w ramach pierwszego etapu ogólnopolskiego projektu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami. Wartość całego projektu to 250 mln zł netto, a dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi prawie 194 mln zł netto.

W województwie kujawsko-pomorskim PLK przewidziały modernizację ponad 60 przejazdów, w ramach różnych projektów i finansowanych z różnych źródeł. Część robót już została zakończona, a inne zostaną zrealizowane w tym i w przyszłym roku.