Prezes Banku Światowego David Malpass powiedział, że z funduszy tych kraje objęte pomocą jego banku otrzymały już 5,5 mld dol.

Program Banku Światowego ma pomóc zareagować na "szok związany z pandemią, szok ekonomiczny i społeczny". Bank poinformował również, że pomaga krajom w uzyskaniu pilnie potrzebnych środków medycznych i wspiera systemy opieki zdrowotnej.

Malpass zwrócił się do wszelkich potencjalnych donatorów o finansowe wsparcie dla programu pomocowego banku przeznaczonego dla krajów najbiedniejszych.

"Pandemia oraz zamrażanie rozwiniętych gospodarek mogą sprawić, że w skrajnej nędzy znajdzie się do 60 mln ludzi, co oznacza, że zniwelowane zostaną postępy w walce z ubóstwem poczynione przez ostatnie trzy lata"

- powiedział Malpass.

Spośród 100 państw, które otrzymały już pomoc finansową Banku Światowego, 39 znajduje się w Afryce Subsaharyjskiej, a jedna trzecia wsparcia banku trafia do krajów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na konflikty, jak Afganistan, Czad, Haiti i Republika Nigru - wyjaśnił szef BŚ.

Malpass powiedział ponadto, że 14 krajów rozwijających się otrzymało już zgodę na zawieszenia obsługi swych długów, a 23 kolejne państwa zwróciły się do BŚ o taką pomoc, podczas gdy 17 kolejnych krajów rozważa wystąpienie z takim wnioskiem.

Bank Światowy ocenia, że światowa recesja w 2020 roku sięgnie 5 proc. PKB