Kadyr Noc wypada zawsze z 26. na 27. dzień ramadanu. To ważny moment miesięcznego muzułmańskiego postu. Wierni wierzą, że w noc przeznaczenia wybaczane są im grzechy i decyduje się, co ich spotka w kolejnym roku religijnym. Dlatego szczególnie wtedy modlą się i czytają Koran.

Polscy wyznawcy islamu zwykle spotykają się wówczas na modlitwach, wykładach i dyskusjach w meczetach i domach modlitw, co ma podkreślać również znaczenie społeczne (budowanie wspólnoty) Kadyr Nocy w ramadanie, bo częścią takiego spotkania jest również tzw. iftar, czyli kolacja ramadanowa – posiłek spożywany przez muzułmanów w poście po zachodzie słońca.

W tym roku Muzułmański Związek Religijny w RP zachęca wiernych do modlitw i czuwania w domach. Meczety i domy modlitwy są bowiem zamknięte do odwołania z powodu pandemii koronawirusa.

Według tradycji Kadyr Noc przynosi błogosławieństwo. Muzułmanie wierzą, że przez zstępujące na ziemię anioły spisywane są wtedy ważne sprawy wiernych, które w następnym roku będą realizowane i że zapadają wówczas decyzje co do niedalekiej przyszłości.

30-dniowy post wyznawców islamu przypada na dziewiąty miesiąc – opartego na fazach Księżyca – roku muzułmańskiego. Liczony w ten sposób rok jest jednak krótszy o jedenaście dni od roku tradycyjnego, określanego czasem obiegu Ziemi wokół Słońca. Dlatego też termin rozpoczęcia ramadanu, jak i innych uroczystości i świąt islamskich, ulega ciągłym przesunięciom w kalendarzu powszechnym.

Ścisły post w ramadanie jest jedną z pięciu najważniejszych zasad (filarów) islamu, obok wyznania wiary, modlitwy, jałmużny i pielgrzymki. Obowiązuje od wschodu do zachodu słońca wszystkich zdrowych, dorosłych muzułmanów. Oznacza powstrzymywanie się m.in. od jedzenia, picia, rozmaitych rozrywek, palenia tytoniu i od współżycia seksualnego.

Miesiąc postu zakończy radosne trzydniowe święto Ramadan Bajram, które w tym roku rozpocznie się 24 maja.

Liczbę wiernych należących do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, najstarszej i najważniejszej organizacji polskich wyznawców islamu, jego przedstawiciele szacują na ok. 5 tys. osób. To przede wszystkim polscy Tatarzy. Większość polskich muzułmanów mieszka w województwie podlaskim, gdzie w Bohonikach i Kruszynianach są dwa ostatnie na ziemiach polskich zabytkowe meczety, a przy nich mizary, czyli muzułmańskie cmentarze.

Wraz z cudzoziemcami, liczbę wszystkich wyznawców islamu w Polsce przedstawiciele Muzułmańskiego Związku Religijnego szacują na 20-25 tys.