Zaproponowany przez radnych PiS, nieupubliczniony przed sesją na stronach sejmiku, projekt uchwały w tej sprawie regionalny sejmik przyjął jednogłośnie.

"Dziś Sejmik Województwa Śląskiego, dostrzegając ważną rolę szpitali powiatowych w systemie ochrony zdrowia, podjął uchwałę z inicjatywy radnych Prawa i Sprawiedliwości ws. powołania solidarnościowego funduszu wsparcia dla szpitali powiatowych działających na terenie województwa śląskiego"

- napisał następnie na swoim facebookowym profilu wicemarszałek województwa śląskiego Dariusz Starzycki.

"Docelowo dofinansowaniem zostaną objęte podmioty, które nie otrzymały środków w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na walkę z obecnie panującą pandemią" - dodał Starzycki.

W informacjach z sesji nie podano, jakie środki i z jakiego źródła zasilą fundusz. Biuro prasowe urzędu marszałkowskiego podało jedynie, że "szczegółowe zasady wsparcia w ramach funduszu opracuje zarząd województwa śląskiego".

14 kwietnia br. władze regionu informowały o podziale łącznie 123 mln zł - pochodzących z przesunięć środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20 – pod kątem sprzętu medycznego, środków ochronnych i dezynfekcyjnych oraz nowych ambulansów.

Jak wynikało z informacji rozesłanej wówczas przez biuro prasowe urzędu marszałkowskiego, środki te skierowano m.in. na zakup wyposażenia, modernizację infrastruktury, środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji, a także materiały do diagnostyki - pod kątem leczenia pacjentów w stanie zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby Covid-19 oraz pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

6 maja br. urząd marszałkowski podał, że pieniądze te trafią do 30 podmiotów. Według danych z połowy kwietnia br. największe inwestycje przy wsparciu tych dotacji, będą mogły zrealizować: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Na wydatki pierwszej z tych placówek, będącej głównym centrum urazowym w województwa śląskim, zapewniono 10,8 mln zł. Drugiej – 10,2 mln zł.

Znaczne środki będą mogły wykorzystać też Szpital Rejonowy w Raciborzu (9,3 mln zł), Zespół ZOZ w Cieszynie (7,9 mln zł), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu-Zdroju (7,7 mln zł), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie (7,6 mln zł), Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach (6,5 mln zł) i Miejskie ZOZ w Żorach (6,4 mln zł).

Na wydatki Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeznaczono 4,6 mln zł, szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej - 3,4 mln zł, a tyskiego szpitala specjalistycznego Megrez, który jest największym jednoimiennym szpitalem zakaźnym w regionie – 2,9 mln zł.

Fundusze ze śląskiego RPO - pod kątem walki z koronawirusem - skierowano też do szpitali miejskich i powiatowych w: Bytomiu, Chorzowie i Zawierciu (gdzie działają oddziały zakaźne), a także w Myszkowie, Sosnowcu i Częstochowie, pogotowi ratunkowych: wojewódzkiego w Katowicach oraz bielskiego i cieszyńskiego, a także szpitala MSWiA w Katowicach.

Biuro prasowe województwa śląskiego uściśliło, że na kwotę dotacji 123 mln zł złożyły się: 105 mln zł bezpośrednio z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego, 12 mln zł z budżetu państwa (wkładu do RPO) oraz 6 mln zł wkładu beneficjentów.

W ramach jeszcze innej puli przesunięć w RPO zapowiedziano, że spółka urzędu marszałkowskiego Fundusz Górnośląski kupi za ok. 65 mln zł środki ochrony osobistej dla 26 szpitali w województwie śląskim.

Podczas sesji sejmikowa większość odrzuciła zaproponowany przez radnych Koalicji Obywatelskiej projekt stanowiska dotyczącego przebiegu planowanych przez Centralny Port Komunikacyjny korytarzy kolejowych - w odniesieniu do zaproponowanych dotąd wariantów dla województwa śląskiego.