Jan Paweł II, nasz wielki wspaniały rodak zmienił historię świata. To dzięki niemu, dzięki "Solidarności" upadł komunizm i przez kolejne lata możemy tworzyć wolną Polskę. Jesteśmy mu winni pamięć, ale też powinniśmy czerpać z jego wielkiej mądrości

- powiedział premier.

W uroczystości przekazania przez Niemcy darowizny w postaci fragmentu muru berlińskiego do muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego oprócz premiera Mateusza Morawieckiego udział brali kardynał Kazimierz Nycz oraz ambasador Niemiec w Polsce, Rolf Nikel. Ten ostatni powoływał się na słowa polskiego papieża, dziękując za jego współpracę na linii Polska-Niemcy. Wyraził też wdzięczność Niemców za "wyciągnięcie ręki" na pojednanie przez Jana Pawła II.

Stulecie narodzin Jana Pawła II jest okazją do spojrzenia na nowo na dzieło papieża świętego, jak mówimy często wielkiego. Jest bowiem mur berliński przykładem, symbolem tego, co się wydarzyło przed i potem w dziejach Europy i świata za sprawą Jana Pawła II

- powiedział ks. kardynał Kazimierz Nycz.