Wydział prasowy NIK poinformował w niedzielę PAP, że NIK i IPN "chcą ustalić pełną, wiarygodną listę ofiar Zbrodni Katyńskiej z grona pracowników NIK", a zwieńczeniem tych prac będzie publikacja z biogramami i fotografiami zamordowanych oraz dokumentacja filmowa.

Zapowiedziano też odsłonięcie we wrześniu pamiątkowej tablicy.

17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, Najwyższa Izba Kontroli pragnie uczcić swoich pomordowanych w Katyniu i innych miejscach sowieckiej kaźni pracowników pamiątkową tablicą. Zostanie ona wmurowana w holu głównego gmachu NIK w Warszawie, obok tablicy Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, który dekretem z 7 lutego 1919 roku powołał kontrolę państwową.

– poinformowano.

Zwrócono uwagę, że z dotychczasowych kwerend wyłaniają się piękne postaci pracowników NIKP i NIK, zamordowanych w kwietniu i w maju 1940 roku. Jako przykłady podano rotmistrza Jana Andrzejowskiego, który w cywilu był wybitnym prawnikiem Okręgowej Izby Kontroli we Lwowie, ppor. Władysława Czekaja, prawnika z Okręgowej Izby Kontroli w Krakowie, por. Antoniego Chudzickiego, legionistę, prawnika z Okręgowej Izby Kontroli w Katowicach, por. Mariana Pisarika, pracownika lwowskiej Izby, ppor. Stefana Jakubowskiego, pracownika warszawskiej Izby oraz Stanisława Mantela, radcę NIK.