Na drodze pojawiały się nowe wyzwania, bo wolność jest wyzwaniem i nie jest to droga łatwa, ale zawsze w Polsce było poczucie, że nie zostaliśmy pozostawieni sami sobie, że na tej drodze towarzyszył nam Jan Paweł II, który drogę ku upragnionej wolności nam torował.

– podkreślił Michalski.

Tak naprawdę nauczanie Jana Pawła II miało przede wszystkim wymiar religijny, duchowy, przekaz polityczny nie był przekazem pierwotnym. Ale kontekst, w jakim żyliśmy, w państwie o ustroju narzuconym z zewnątrz, w państwie gdzie ignorowane były podstawowe wolności, prawa człowieka, nawet fundamentalne prawdy miały wymiar polityczny. Im mniej bowiem było wolności indywidualnej i społecznej, tym większy zakres naszego życia nabierał wymiaru politycznego.

– ocenił dyplomata.