W rezolucji dotyczącej budżetu UE po 2020 r. oraz planów naprawy gospodarczej posłowie domagają się solidnego pakietu wsparcia dla krajów UE, skoncentrowanego na potrzebach obywateli i opartego na budżecie UE.

Rezolucję poparło 505 europosłów, 119 było przeciwko a 69 wstrzymało się od głosu.

Europosłowie wskazują, że działania naprawcze muszą mieć silny wymiar społeczny i koncentrować się na nierównościach społecznych i gospodarczych oraz potrzebach osób najbardziej dotkniętych przez kryzys.

Parlament nalega, aby nowy "fundusz na rzecz naprawy gospodarczej i transformacji" miał wielkość 2 bln euro, był finansowany "poprzez emisję długoterminowych obligacji na rzecz naprawy gospodarczej" i aby fundusze były przekazywane przede wszystkim w formie grantów.

Parlament wzywa również Komisję Europejską, aby nie wykorzystywała "wątpliwych mnożników do wykazywania ambitnych sum" i nie uciekała się do "sztuczek finansowych", ponieważ w grę wchodzi wiarygodność UE.