Jak wskazano w komunikacie MKiDN, chodzi o artykuł w tygodniku Tomasza Lisa z września 2019 r. pt. „Minister kontra artyści”, w którym m.in. wyrażono opinię, że minister kultury „firmuje morderczą dla artystów rewolucję kulturalną PiS”. Jak podał resort, sąd nakazał sprostowanie czterech nieprawdziwych informacji zawartych w tym artykule.

Poinformowano również, że w wyroku, który zapadł dziś, nakazującym „Newsweekowi Polska” zamieszczenie sprostowania, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że sprostowanie przesłane przez MKiDN do tygodnika „było rzeczowe i zasadne, a odmowa jego publikacji – nieuzasadniona”.

Resort kultury wyraził satysfakcję z tego orzeczenia, które, jak podkreślono, „realizuje jedno z podstawowych praw społeczeństwa w demokratycznym państwie prawnym, czyli prawo do otrzymywania rzetelnej informacji dziennikarskiej”.

Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny.