Na początku maja Polska - oraz Łotwa, Estonia, Luksemburg, Hiszpania, Grecja, Austria - poparły ideę wzmocnienia współpracy pomiędzy firmami działającymi w branży odnawialnych źródeł energii. W liście skierowanym do Komisji Europejskiej podkreślono, że w sytuacji kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa, należy zwrócić uwagę na technologię mogące zminimalizować skutki obecnej sytuacji, a przede wszystkim stymulujące wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Znaczenie OZE w energetyce jest coraz poważniejsze, a branża bez wątpienia będzie potrzebowała specjalistów. Dlatego władze Politechniki Wrocławskiej uruchomiły nowy kierunek studiów w pełni poświęcony temu tematowi, a rekrutacja rusza w połowie maja.

- Odnawialne źródła energii to obecnie jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju na całym świecie

 - podkreślono w informacji Politechniki Wrocławskiej. Dodając, że „inżynierowie z wiedzą i umiejętnościami na temat pozyskiwania energii z OZE, projektowania i budowania instalacji, a także magazynowania, przesyłania i wykorzystywania energii już teraz są poszukiwani”. I to prawda - grono ekspertów od OZE rośnie na świecie z każdym rokiem. Dlatego zapewne nie będzie problemu z chętnymi do studiowania tego kierunku. Start rekrutacji wyznaczono na połowę maja.

W informacji na stronie pwr.edu.pl zwrócono uwagę na prognozy Instytutu Energii Odnawialnej, że rozwój branży OZE w Polsce będzie na poziomie 15-17 procent rocznie. Natomiast firma Bergman Engineering (zajmująca się rekrutacją inżynierów) szacuje, że potrzebnych będzie nawet kilka tysięcy pracowników – oczywiście, biorąc pod uwagę planowane inwestycje w OZE.
Studenci będą się kształcić na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym w dwóch specjalnościach: odnawialne źródła energii w budownictwie oraz przemysłowe instalacje OZE.  

- Absolwenci będą mogli pracować np. w firmach zajmujących się budową i eksploatacją systemów OZE, nowoczesnych przedsiębiorstwach z działami B+R rozwijających technologie odnawialnych źródeł energii czy jednostkach samorządu terytorialnego związanych z energetyką odnawialną. Będą mogli także rozwijać karierę naukową – jako że badania OZE są obecnie tematyką podejmowaną przez ośrodki naukowe na całym świecie

 - zapewnia Politechnika Wrocławska.