Koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze mają obowiązek ustalenia taryf, które zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Dotychczas szczegółowe zasady m.in. kształtowania i kalkulacji taryf, były dokonywane na podstawie rozporządzenia wydanego w 2017 roku przez Ministerstwo Energii. Zostało one właśnie zastąpione nowym rozporządzeniem ministra klimatu, które weszło w życie miniony piątek 8 maja.

Wprowadzone zmiany pozwolą firmom sektora ciepłowniczego łatwiej i szybciej reagować na niespodziewane sytuacje.  

- Nowe rozporządzenie wydłuża dwukrotnie - z 18 do 36 miesięcy - okres, dla jakiego obliczana jest tzw. stopa wolna od ryzyka. Taka zmiana powoduje, że wysokość stopy wolnej od ryzyka będzie bardziej stabilna w czasie

- czytamy w informacji opublikowanej na stronie ure.gov.pl

Urząd podkreśla: zmiana pozwoli na bardziej stabilną stopę wolną od ryzyka. Poza tym z informacji podanych przez URE wynika, że w nowym rozporządzeniu zadbano o możliwość zmiany taryfy uproszczonej w trakcie jej obowiązywania. Wprowadzona korekta obejmie znaczną część podmiotów działających na rynku ciepła w Polsce.

- Rozporządzenie pozwala elektrociepłowniom, czyli źródłom kogeneracyjnym, które ustalają taryfy w sposób uproszczony, tj. przychodowy, na częstsze dostosowywanie taryf do zmian zachodzących na rynku. Oznacza to, że taryfy uproszczone będą lepiej odzwierciedlały nieprzewidziane i istotne zmiany kosztów ponoszonych przez elektrociepłownie. Do tej pory tzw. taryfy uproszczone, co do zasady nie były zmieniane w trakcie ich obowiązywania. Nowe rozporządzenie daje wprost taką możliwość

 - tłumaczy Urząd Regulacji Energetyki.

Dotychczas w elektrociepłowniach, w których stosowany był model taryfy uproszczonej, dynamiczny wzrost kosztów CO2 z opóźnieniem przenoszono do taryf. Siłą rzeczy nie odzwierciedlały one aktualnego ich poziomu. Nowe rozporządzenie ministra klimatu zmienia w istotny sposób sytuację.

- Źródła, które mają obowiązek zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, a które zostały oddane do użytku do końca 2017 roku, zyskały możliwość jednorazowego doliczenia, na etapie zatwierdzania taryf, do cen ciepła określonych kwot w przeliczeniu na GJ ciepła. Jednostki węglowe mogą jednorazowo w nowej taryfie doliczyć 1,36 zł/GJ, natomiast gazowe - 0,78 zł/GJ

 - wyjaśnia Urząd Regulacji Energetyki.