Przewodnik, zatytułowany "Zagłada europejskich Romów w KL Auschwitz", obejmuje zarys historyczny ukazujący genezę oraz przebieg nazistowskich prześladowań Romów, a także bogato ilustrowany materiałem fotograficznym opis miejsc na terenie byłego obozu, które są najbardziej związane z losem deportowanych (…) romskich więźniów

– podało stowarzyszenie.

Przewodnik przybliża też życie i zagładę widzianą oczyma byłych więźniów.

Publikacja ukazała się w językach polskim, niemieckim i angielskim.

Cyganie stanowili pod względem liczebności trzecią grupę deportowanych do KL Auschwitz, po Żydach i Polakach. Transporty z nimi przyjeżdżały z czternastu państw. Trafiali głównie do utworzonego na terenie Auschwitz II-Birkenau tzw. cygańskiego obozu rodzinnego. Między 26 lutego 1943 r. a 21 lipca 1944 r. Niemcy deportowali tam blisko 21 tys. osób.

Ogółem w Auschwitz więzionych było ok. 23 tys. Romów. Niemcy zamordowali ok. 21 tys. Szacuje się, że w wyniku prześladowań i terroru w latach III Rzeszy śmierć poniosła połowa populacji zamieszkującej Niemcy lub obszary przez nie okupowane.

Stowarzyszenie Romów w Polsce jest jednym z najliczniejszych grup reprezentujących tę mniejszość. Jego podstawowym zadaniem jest działanie na rzecz tworzenia warunków pełnego uczestnictwa członków tej społeczności w Polsce. Cyganie w naszym kraju mają status mniejszości etnicznej. W Polsce mieszka 20-30 tys. osób tej narodowości.