Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu wznowił od poniedziałku działalność w zakresie przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. W związku z pandemią zachowane będą specjalne zasady ostrożności podczas egzaminów i szkoleń przeprowadzanych przez WORD.

W poniedziałek umożliwiono wyznaczanie terminów egzaminów teoretycznych i praktycznych w siedzibie w Opolu w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy zgodnie z podanymi i uruchamianymi w kolejnych etapach terminami dla osób, które miały wcześniej wyznaczony termin egzaminu i został on odwołany. Od środy możliwe będzie wyznaczanie terminów egzaminów teoretycznych i praktycznych dla wszystkich zainteresowanych i uprawnionych.

Od 18 maja rozpocznie się przeprowadzanie egzaminów teoretycznych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy oraz egzaminów praktycznych w zakresie kat. AM,A1, A2, A, B+E, C, C+E i D prawa jazdy w siedzibie WORD w Opolu, a od 25 maja rozpoczną się egzaminy praktyczne w zakresie kat. B i T prawa jazdy w Opolu oraz egzaminy teoretyczne i praktyczne w zakresie kat. B i AM w oddziałach terenowych w Nysie i Kędzierzynie-Koźlu.

WORD przypomina o konieczności zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa w związku z warunkami epidemicznymi. Ze względu na poważne konsekwencje zarażenia koronawirusem SARS CoV-2 osoby, których stan zdrowia czy samopoczucia ulegnie pogorszeniu, proszone są o wcześniejsze rezygnowanie z wyznaczonych terminów egzaminów. Jeżeli pisemna informacja o rezygnacji z powodu złego stanu zdrowia wpłynie do WORD przed wyznaczonym terminem egzaminu, to opłata egzaminacyjna nie przepada i będzie podlegała zwrotowi lub będzie mogła być wykorzystana przy ustalaniu kolejnego terminu - zaznaczają przedstawiciele WORD.