W październiku 2018 r. Sąd Okręgowy w Opolu skazał Izabelę S. i Jarosława W. za wielokrotne gwałty i znęcanie się nad trojgiem własnych, małoletnich dzieci na kary 8 lat więzienia.

Proces Izabeli S. i Jarosława W. był wynikiem innej sprawy, podczas której przed sądem stanęli: 56-letni Zygmunt Ż. i 41-letni Mariusz D. Przeprowadzone wówczas dochodzenie wykazało, że od 2013 roku przez dwa lata Zygmunt Ż. i Mariusz D. byli zapraszani przez Izabelę S. do jej domu na alkoholowe libacje, podczas których molestowali i wykorzystywali seksualnie jej dzieci.

Sprawa wydała się, kiedy dzieci przekazano rodzinie zastępczej. Śledczych powiadomili nowi opiekunowie dzieci, których zaniepokoiło dziwne zachowanie podopiecznych. W stosunku do Mariusza D. sąd orzekł 13,5 roku pozbawienia wolności. Zygmunt Ż. otrzymał 12 lat więzienia.

Wyrok pierwszej instancji został zaskarżony przez prokuraturę, która wniosła o wymierzenie oskarżonym kary 15 lat więzienia. O taką samą karę w procesie apelacyjnym wnioskował pełnomocnik kuratora procesowego pokrzywdzonych. Obrona oskarżonych zaś domagała się wówczas ich uniewinnienia.

W marcu 2019 r. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok pierwszej instancji i wymierzył Izabeli S. i Jarosławowi W. kary 10 lat więzienia.

Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej prok. Katarzyna Bylicka poinformowała, że Prokurator Regionalny we Wrocławiu uznał wyrok 10 lat więzienia za niesłuszny i skierował do Prokuratora Generalnego wniosek o wywiedzenie kasacji na niekorzyść oskarżonych. Wskazano, że orzeczenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu jest wadliwe m.in. w zakresie orzeczenia o karze.

Jak podała prok. Bylicka, Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny podzieli stanowisko wrocławskiej prokuratury. "Kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (...) do Sądu Najwyższego złożył prokurator Robert Hernand - zastępca Prokuratora Generalnego, przede wszystkim podnosząc zarzut rażącej niewspółmierności kary wymierzonej oskarżonym za przypisane im zbrodnie" - przekazała prok. Bylicka.

Prokurator Generalny domaga się uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy w zakresie objętym kasacją do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.