We wprowadzeniu do porannej mszy w Domu Świętej Marty papież powiedział: "W tych dniach wiele osób straciło pracę, nie zostały przyjęte na nowo, pracują na czarno".

- Módlmy się za tych naszych braci i siostry, którzy cierpią z powodu braku pracy - dodał.

W homilii Franciszek podkreślił: "Wiara nie jest czymś statycznym, doktryna nie jest statyczna; rośnie, rosną jak drzewa, zawsze takie same, ale stają się większe, wydają owoc". Jak zaznaczył, jest to rozwój "zawsze w tym samym kierunku".

- To Duch Święty nie dopuszcza do tego, by doktryna pozostawała w miejscu, by nie rosła z nami

 - zaznaczył papież podczas kolejnej mszy w Domu Świętej Marty bez udziału wiernych.