Ministra edukacji narodowej zapytaliśmy, na czym będzie polegała praca z dziećmi w klasach najmłodszych po 23 maja? W jakiej formie się ona odbędzie - czy rozważana jest możliwość, że nauczyciele będą musieli sprawować opiekę nad dziećmi w szkołach, a popołudniami realizować podstawę programową w formie pracy zdalnej?

Za kilka dni będziemy o tym informowali, wtedy na to pytanie odpowiem
 
- odpowiedział Dariusz Piontkowski.
 
Niezalezna.pl zapytała również o to, co z uczniami innych klas, w czasie matur, które startują 8 czerwca. Według obowiązujących przepisów, do 24 maja szkoły realizują nauczanie zdalne.
8 czerwca maturzyści rozpoczynają pisanie egzaminów dojrzałości. Czy w czasie matur przewidziane jest pozostanie uczniów klas młodszych w domach i dalsze nauczanie zdalne, czy – jak to bywało w latach poprzednich – czas wolny?
- brzmiało nasze pytanie.
 
Znowelizowaliśmy rozporządzenie, które wyraźnie mówi, że dyrektorzy szkół maja prawo wyznaczenia dni wolnych. Jest to około 10 dni w trakcie roku szkolnego. Te dni wolne najczęściej dotyczyły również dni przeprowadzania egzaminu, ponieważ termin egzaminu jest inny, niż pierwotnie zaplanowano, umożliwiliśmy dyrektorom danie wolnego w trakcie egzaminów, Ci dyrektorzy, którzy z tego skorzystają, oczywiście doprowadzą do tego, że dni egzaminu dla ósmoklasistów, pozostałe klasy będą miały dni wolne
- odpowiedział szef MEN.