- Ostatnie słowo na temat prawa Unii Europejskiej zawsze należy do Luksemburga. Do nikogo innego

 - podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskej. To właśnie w Luksemburgu znajduje się unijny Trybunał Sprawiedliwości (TSUE).

We wtorkowym orzeczeniu niemiecki Trybunał Konstytucyjny sprzeciwił się wydanemu w grudniu 2018 roku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokowi akceptującemu działania Europejskiego Banku Centralnego w ramach prowadzonego od 2015 roku programu kupowania obligacji państwowych.

To pierwszy przypadek, by Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał, że działania i decyzje organów Unii Europejskiej były sprzeczne z europejskimi przepisami kompetencyjnymi. Polski premier Mateusz Morawiecki uznał ten wyrok za "jeden z najważniejszych w historii Unii Europejskiej".