Wypłacone przez ZUS pieniądze to forma wsparcia dla firm dotkniętych na skutek epidemii koronawirusa. Do tej pory na konta wnioskodawców opolski ZUS przelał 11,5 mln złotych. Ostatnia transza - 4,4 mln złotych - trafiła do ponad dwóch tysięcy wnioskodawców.

To rekompensata za utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej lub za brak możliwości realizowania lub ograniczenie możliwości realizowania umowy zlecenia, umowy o dzieło w następstwie COVID - 19. Większość pieniędzy trafi do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Z niemal 2200 odbiorców najnowszej transzy, aż 2050 to samozatrudnieni. Zatem pomoc w formie świadczeń postojowych w naszym regionie trafiła już do 5,7 tysięcy osób, którzy dotąd opłacali składki sami za siebie oraz do osób na umowach cywilnoprawnych

- powiedział Szczurek.

Pierwszą transzę pomocy opolski ZUS przekazał 15 kwietnia. Drugą grupę przelewów zrealizowano 24 kwietnia. W skali kraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 237 980 świadczeń postojowych na kwotę 477,8 mln zł. Świadczenia dla 230 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą wyniosły 459,7 mln zł, natomiast nieco ponad 18 mln zł trafiło na konta bankowe 8 685 osób wykonujących umowy cywilnoprawne.