Oficjalny portal Stolicy Apostolskiej Vatican News, informując o transporcie materiałów niezbędnych w czasie pandemii, zwrócił uwagę na to, że jest to "owoc wielkoduszności narodu polskiego" oraz "solidarności ze strony Polski".

Przypomniano, że przyjazd dwóch ciężarówek poprzedziła niedawna rozmowa papieża Franciszka z prezydentem Andrzejem Dudą.

Środki ochronne otrzymają ubodzy i bezdomni, będący pod opieką papieskiego jałmużnika, a także przedstawiciele Państwa Watykańskiego, żandarmeria watykańska i Gwardia Szwajcarska.

Kluczową rolę w dostarczeniu transportu, jak podkreślono, odegrała ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej we współpracy z kardynałem Krajewskim.

Po rozmowie prezydenta z papieżem 30 kwietnia zapowiedziano transport z PKN Orlen ze środkami dezynfekcyjnymi, które papieski jałmużnik będzie mógł rozdzielić między potrzebujących w imieniu Stolicy Apostolskiej.