Kraje Środkowej i Wschodniej Europy należą do wybranej grupy rynków wschodzących, które mogą sobie pozwolić na reakcję na recesję, związaną z Covid-19, podobną do rynków rozwiniętych

- wyjaśniają eksperci banku ING.

Kraje te stosują duże pomocowe pakiety fiskalne, wspierane przez programy banków centralnych skupowania aktywów na rynkach wtórnych, aby zapobiec skutkom ubocznym zwiększonego zapotrzebowania na kredyty - kontynuuje ING.

Polska wdrożyła największy fiskalny program pomocowy oparty na luzowaniu ilościowym w całym regionie, a jeśli chodzi o skalę tarcz antykryzysowych plasuje się na trzecim miejscu za Węgrami i Czechami

- głosi raport.

Środki pomocowe wdrożone przez Polskę stanowią 11,3 procenta PKB. Warszawa podjęła najśmielsze kroki w zakresie działań opartych na redystrybucji, przy jednoczesnym wdrożeniu wydatków na ochronę miejsc pracy, podtrzymanie dochodów gospodarstw domowych i wsparcie firm.

Tak szeroka tarcza antykryzysowa nie byłaby możliwa bez wsparcia jej programem QE banku centralnego, którego wartość może sięgnąć 8,4 do 10,4 proc. PKB

- ocenia ING.

Jak dotąd ekspansywny program NBP nie wpłynął niekorzystnie na polską walutę. "Tłumaczymy to surową kontrolą - drukowanie pieniędzy jest ściśle kontrolowane przez państwowy bank BGK, a więc krótka sprzedaż PLN nie jest łatwa" - czytamy w raporcie.

Ponad połowa zapotrzebowania na kredyty w 2020 roku będzie pokryta przez inne obligacje niż papiery skarbowe, emitowane przez BGK i Polski Fundusz Rozwoju - czytamy w raporcie.

Silne wsparcie banku centralnego na rynku obligacji skarbowych również zapobiega niekorzystnym zmianom notowań waluty na rozległy program QE - oceniają eksperci.