Z najnowszych danych wynika, że ZUS wypłacił świadczenie postojowe łącznie dla 265 tys. osób na kwotę 532 mln zł. Do tego w ostatnich dniach udostępnił informację o realizacji zwolnienia z opłacania składek za marzec dla 800 tys. płatników na łączną kwotę 1,6 mld zł. Rozpatrzył również 48 tys. wniosków o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu, rozłożenie zaległości na raty) - podaje nam rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.

Szefowa Zakładu podkreśla, że wszystkie formy wsparcia są realizowane na bieżąco.

„Codziennie wypłacane są kolejne pieniądze na konta samozatrudnionych i zleceniobiorców z tytułu świadczenia postojowego”

– zapewnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Szefowa Zakładu zachęca także, aby składać wnioski o pomoc z tarczy antykryzysowej za pomocą Platformy Usług Elektronicznych. To zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy oraz wypłatę świadczenia.

Nowe wersje wniosków już dostępne

Od dziś (7 maja) na portalu PUE ZUS dostępne są wzory nowych wniosków o wsparcie: odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO), zawieszenie spłaty umowy (RDS), świadczenie postojowe za kolejny okres (RSP-DK i RSP-CK).

Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej można składać elektronicznie (na PUE ZUS), za pośrednictwem poczty oraz osobiście w placówce ZUS. Co ważne skany i zdjęcia wniosków, a także pliki word, pdf lub inne przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat tego, kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.