Za nowelą ustaw m.in. o podatku PIT, CIT, VAT głosowało 447 posłów, jeden był przeciw, a dziesięciu wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Wcześniej posłowie nie poparli poprawki zgłoszonej przez KO i Lewicę, której celem było pozbawienie Poczty Polskiej dostępu do danych podatników. Takie rozwiązanie zostało już przyjęte i obowiązuje w jednej z uchwalonych wcześniej tzw. ustaw COVID-owych.

Chodzi o usługę polegająca na przekształceniu przez Pocztę Polską wyznaczonego dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową.

Podczas prac nad ustawą w Sejmie politycy opozycji przestrzegali przed takim rozwiązaniem i zwracali uwagę, że Poczta może mieć zbyt dużo informacji o obywatelach.

Resort finansów z kolei zapewniał, że Poczta Polska nie będzie miała dostępu do tajnych danych skarbowych. Jak tłumaczono wprowadzenie usługi hybrydowej ma na celu przyspieszenie kontaktu z podatnikiem i odciążyć administrację skarbową.

MF podkreślało, że to automatyczny system, w którym osoby postronne nie będą miały wglądu do danych podatników, bowiem odpowiednie pismo do podatnika trafiać będzie na pocztę przez szyfrowany serwer i automatycznie kopertowane. Pliki z danymi zawierającymi tajemnice skarbowe jest usuwany z serwera.

Resort wyjaśniał, że odpowiedni przepis w tej sprawie (dotyczący tajemnicy skarbowej) musi być w prawie choćby ze względu na możliwą awarię takiego sytemu. Przy zacięciu maszyny pracownik musiałby do niej podejść i taką przesyłkę wrzucić do niszczarki.

Nowela dostosowuje regulacje do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r.; zmniejsza też liczbę rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe.

Nowe przepisy zawierają też regulacje, które umożliwią niestosowanie przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT.

Nowe przepisy umożliwią również niestosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT.

Podczas prac nad ustawą Sejmie posłowie przesunęli kilka terminów związanych z obowiązkami podatników. Dotyczyło to m.in. split payment (przesunięcia terminu z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 roku) czy korzystania z rachunku tzw. białej listy. (PAP)