Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Grzegorz Hudzik w datowanym na 5 maja i adresowanym do prezydenta stolicy piśmie wskazał m.in., że odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych w mieście znajdują się przepisach, a informacje są dostępne na oficjalnych portalach.

Hudzik poinformował m.in., że odpowiedzi na 15 pytań ratusza (GIS wymienia je w swoim piśmie) znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu.

Pytania dotyczą m.in. tego, czy można uprawiać sport na obiekcie przeznaczonym do siatkówki plażowej, czy możliwe jest korzystanie z siłowni plenerowych, czy trybuny przylegające do boiska można traktować jako odrębny obiekt oraz np. czy jest możliwość dzielenia pełnowymiarowego boiska na mniejsze boiska i prowadzenie zajęć dla 6 osób na każdym z nich.

GIS wskazał też, że na część pytań przedstawionych przez Trzaskowskiego odpowiedź zawarta jest wprost w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

GIS podaje przykłady tych pytań i znajdujących się w rozporządzeniu konkretnych odpowiedzi. GIS przytacza m.in. poruszoną w piśmie prezydenta stolicy kwestię zakrywania twarzy przez osoby uprawiające sport i osobę prowadzącą zajęcia. GIS zauważa, że rozporządzenie przesądza, iż obowiązku tego nie stosuje się w przypadku sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport na terenie określonych obiektów.

W odniesieniu do zagadnienia dezynfekcji przestrzeni publicznych, GIS wskazał, że Inspektorat jeszcze w marcu przekazał wojewodom raport techniczny Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zawierający wskazówki dotyczące oczyszczania pomieszczeń i przestrzeni publicznych innych niż należące do opieki zdrowotnej, w których może potencjalnie występować wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19. GIS zaznacza, że w marcu zwrócono się do wojewodów z prośbą o przekazanie tego raportu technicznego ECDC do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na obszarze poszczególnych województw.

"W odniesieniu do pozostałych kwestii, w przypadku dalszych wątpliwości, uprzejmie proszę o rozważenie przygotowania przez Urząd m. st. Warszawy propozycji zaleceń/wytycznych w przedmiotowym zakresie z uwzględnieniem specyfiki wybranych obiektów, celem przedłożenia opracowanych rozwiązań do zaopiniowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego"

- napisał do Trzaskowskiego Hudzik.

"Na zakończenie pragnę zachęcić do śledzenia na bieżąco oficjalnych stron internetowych zawierających przydatne informacje i zalecenia w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19: TUTAJ oraz TUTAJ, jak również informacji pojawiających się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu"

– dodał.