20 kwietnia Małgorzata Gersdorf, ówczesna I Prezes Sądu Najwyższego, zarządziła, by sprawy rozpatrywane dotychczas przez Izbę Dyscyplinarną kierować do innych izb SN. Zabroniła jednocześnie pracownikom Biura Podawczego SN rejestrowania nowych spraw jako należących do właściwości Izby Dyscyplinarnej, albo prezesa tej Izby.

dd