Minister Marlena Maląg zwraca uwagę, że przedsiębiorcy najczęściej wnioskują o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych.

Dzisiaj na kontach płatników składek łącznie będą już widoczne efekty pozytywnej obsługi ponad 792 tys. wniosków o zwolnienie za marzec 2020 r. na łączną kwotę ok. 1,5 mld zł.
- poinformowała.

Szefowa MRPiPS poinformowała także, że do tej pory wypłaconych zostało przeszło 218 tys. świadczeń postojowych na łączną kwotę ponad 438 mln zł. Z kolei „do powiatowych urzędów pracy wpłynęło niemal 596 tys. wniosków o pożyczkę w wysokości 5 tys. dla mikroprzedsiębiorców, którą przyznano ponad 243 tys. przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 1,21 mld zł. Łączna kwota dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to z kolei ponad 2 mld zł”.

Liczba wspieranych miejsc pracy to blisko 440 tys..
- dodała minister Maląg.

W ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych firmy mają możliwość otrzymania dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Pracodawcy składający wnioski w ramach tego narzędzia robią to dwoma mechanizmami. Pierwsza z nich to objęcie pracownika tzw. przestojem ekonomicznym. Drugą możliwością jest obniżenie wymiaru czasu pracy.

Jak podsumowała minister Maląg, tak liczne zainteresowanie wsparciem, które już przekroczyło łączną kwotę 5,1 mld złotych pokazuje, jak ważne było uruchomienie poszczególnych instrumentów tarczy.