Pierwotnie egzaminy prawnicze - adwokackie i radcowskie - miały się odbyć od 24 do 27 marca, zostały jednak odwołane około połowy marca ze względu na zagrożenie koronawirusem.

"Egzaminy prawnicze stanowią bardzo ważny, decydujący o dalszej drodze zawodowej, etap kariery prawniczej. Ministerstwo Sprawiedliwości, zdając sobie sprawę z tych poważnych uwarunkowań od kilkunastu dni pracowało nad różnymi scenariuszami uwzględniającymi zmieniające się okoliczności, a przede wszystkim zalecenia sanitarne. Po dokładnej analizie sytuacji konieczne okazało się przesunięcie terminu egzaminów"

- podawało w marcu Ministerstwo Sprawiedliwości informując o odwołaniu pierwotnych terminów egzaminów zawodowych po odbyciu aplikacji adwokackiej i radcowskiej.

O kwestię nowego terminu tych egzaminów w poniedziałek został zapytany wiceminister Kaleta podczas odpowiedzi na pytania internautów w ramach "live chatu" na swym profilu na jednym z portali społecznościowych.

"W ostatnich tygodniach jedną z ważnych rzeczy, która dotyka tysięcy młodych prawników jest fakt, że w związku z koronawirusem przesunięte zostały terminy zwyczajowo organizowanych na koniec marca egzaminów zawodowych. To jest bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze, doświadczenie zawodowe osób po aplikacji"

- przypomniał w odpowiedzi.

Przekazał, że "aktualnie zagrożenie epidemiczne i formy oraz możliwości przeprowadzenia takiego egzaminu wskazują, że być może uda się je przeprowadzić na koniec czerwca".

"W tym tygodniu będę jeszcze podejmował rozmowy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, bo konsultujemy, w jaki sposób miałyby być te egzaminy zorganizowane. Największa logistyczna operacja w tym zakresie dotyczy Warszawy, gdzie do egzaminu przystępuje najwięcej zdających"

- zaznaczył wiceminister.

Kaleta wskazał, że wymogi zachowania małego zagęszczenia osób zdających w jednym miejscu powodują, że zapewne dojdzie do pewnych zmian organizacyjnych w tych egzaminach.

"Mam nadzieję, że w ciągu kilku dni będziemy mogli przekazać oficjalny termin egzaminów (...), aktualnie pracujemy nad ostatnim tygodniem czerwca. Nie jest to nic pewnego, ale wstępnie nad tym terminem pracujemy"

- przekazał wiceminister.

"Zaplanowanie tych egzaminów na koniec czerwca nie będzie niczym nadzwyczajnym, wręcz będzie spójne z innymi ważnymi egzaminami państwowymi"

- ocenił Kaleta przypominając, że na czerwiec zaplanowano m.in. matury.