Uzgodniliśmy, że ułatwimy przekraczanie granicy mieszkańcom obszarów przygranicznych

- czytamy w komunikacie litewskiego rządu, który cytuje premiera.

Zdaniem Skvernelisa „pierwszym krokiem może być wznowienie przepływu pracowników i wymiany studentów”.

Szef litewskiego rządu wskazał, że „ważne jest zapewnienie koordynacji działań wychodzenia z kwarantanny w całym regionie”. „Tylko w taki sposób unikniemy nowej fali pandemii” - powiedział Skvernelis i podkreślił, że „ścisła współpraca Litwy i Polski w tym zakresie jest szczególnie ważna”.

Podczas rozmowy z Morawieckim, Skvernelis poinformował, że Litwa, Łotwa i Estonia podjęły decyzję o koordynowaniu działań wyjścia z kwarantanny i rozważana jest możliwość otworzenia granic pomiędzy krajami bałtyckimi oraz niestosowania przymusowej samoizolacji wobec obywateli państw UE.

Premierzy Litwy i Polski omówili też realizację projektu synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich oraz kwestię ograniczenia importowania energii z krajów trzecich. Jak zaznacza się w komunikacie, „premier Polski zapewnił poparcie (swego kraju dla Litwy) nie tylko w tej kwestii, ale także w kwestii bezpieczeństwa elektrowni atomowej w Ostrowcu” budowanej na Białorusi.

Skvernelis z kolei „podkreślił rolę Polski w kształtowaniu wspólnego stanowiska regionu”.

Obaj premierzy wskazali na konieczność aktywniejszej koordynacji stanowisk dotyczących agendy europejskiej; wyrazili zadowolenie z pomyślnego wdrażania projektów Rail Baltica, Via Baltica i transgranicznego gazociągu GIPL. „Inwestycje we wspólną infrastrukturę nadal będą priorytetem dla współpracy naszych państw” - zaznaczył Skvernelis.

Według komunikatu litewskiego rządu, premier Morawiecki podziękował Litwie „za zdecydowane poparcie Polski w zwalczaniu prób przepisywania historii”.