Zapytano ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka, czy polskie uczelnie i nauka będą musiały "zacisnąć pasa" w związku z wysokimi wydatkami państwa na przeciwdziałanie skutkom kryzysu związanego z COVID-19.

- Będziemy pokazywać, że dla gospodarki najlepsze drogi wyjścia z sytuacji kryzysowych to ścieżki przez mądre inwestowanie. A jedną z lepszych i mądrzejszych inwestycji jest inwestowanie w kapitał intelektualny, w naukę

- powiedział minister. Dodał, że koszt poniesiony na wypracowanie przez naukowców nowatorskich rozwiązań "może zwrócić się stukrotnie".

- Wzmocniona pozycja nauki to silniejsza rola Polski w świecie gospodarki globalnej, w świecie kultury, cywilizacyjnych osiągnięć

 - dodał.

- Wszystkie dziedziny - jak choćby medycyna czy obronność - oczekują rozwiązań z najwyższej półki. A u podstaw tego wszystkiego stoi wykształcone społeczeństwo. Polska nauka nie może być zapomniana czy pominięta

- zaakcentował.

- Bardzo liczę - tak jak pan premier i pan prezydent - na aktywne zaangażowanie uczelni i polskiej nauki w wychodzenie z kryzysu gospodarczego

 - powiedział.

Mówiąc o roli swojego ministerstwa w czasach koronawirusa Wojciech Murdzek wymienił, że istotne są m.in. bieżące działania związane z dostosowywaniem rytmu pracy uczelni czy instytutów do ograniczeń związanych ze zwalczaniem pandemii. Kolejna sprawa to monitorowanie działań uczelni czy instytutów na rzecz walki z COVID-19 i ułatwianie tych działań. Dotyczy to choćby prac nad respiratorami czy polskimi testami na koronawirusa.

Pytany czy uczelnie niepubliczne radzą sobie w pandemii powiedział: “będziemy szukać rozwiązań, które nie pozostawią tych uczelni samym sobie”.

Zapytano też ministra o rolę przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych w czasie pandemii.

- Zjawiska, których teraz doświadczamy, budują zapotrzebowanie na badania z zakresu tych nauk. Liczę, że owoce prac naukowców pozwolą nam wszystkim lepiej zaadaptować się do tych nowych warunków, pozwolą spojrzeć na nie z nowej perspektywy

 - powiedział minister.

Zapytany o to, czy planuje w swojej kadencji wypracować nowe rozwiązania dotyczące Polskiej Akademii Nauk, powiedział, że jest to temat dalej aktualny.

- Dyskusje nad kształtem Polskiej Akademii Nauk będą kontynuowane. Jest to kolejne ogniwo zmian po ustawach dotyczących innowacyjności i reformie uczelni i nauki zwanej Konstytucją dla Nauki

- zapewnił. Dodał, że chciałby, aby w dyskusji nad kształtem PAN dopuszczone były argumenty różnych stron i by wypracowano szeroki konsensus, jeśli chodzi o nowe rozwiązania.

Wojciech Murdzek potwierdził też, że jednym z celów jego resortu będą starania, by polska nauka pozyskiwała więcej środków w ramach programów unijnych - m.in. z programu ramowego Horyzontu Europa. “Będziemy się starali, żeby Polska maksymalnie w tym nowym okresie była obecna” - zapowiedział.