Kamil Zaradkiewicz zastąpi Gersdorf. Prezydent wyznaczył tymczasowego I Prezesa SN

Sędzia Izby Cywilnej SN, prof. Kamil Zaradkiewicz będzie tymczasowo pełnił obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego - taką decyzję podjął prezydent Andrzej Duda. Zadaniem p.o. I Prezesa SN będzie zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN w celu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa.

Kamil Zaradkiewicz
fot. Marcin Pegaz/Gazeta Polska

Prezydent Andrzej Duda, zgodnie z obowiązującym prawem, wyznaczył dziś dr. hab. Kamila Zaradkiewicza, sędziego Izby Cywilnej SN, do tymczasowego pełnienia obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. O decyzji poinformował dzisiaj na Twitterze rzecznik głowy państwa, Błażej Spychalski.

Dziś dobiegła końca kadencja dotychczasowej I Prezes SN, Małgorzaty Gersdorf. 

Zgodnie z przepisami ustawy o SN, przed kilkoma tygodniami w związku ze zbliżaniem się końca kadencji Gersdorf, Zgromadzenie Ogólne Sędziów tego sądu powinno wyłonić pięciu kandydatów na jej następcę, którzy byliby przedstawieni prezydentowi. Jednak z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa prezes Gersdorf zdecydowała o odwołaniu przewidzianego pierwotnie na 17 marca, a następnie na 21 kwietnia, terminu tego zgromadzenia. Ustawowy czas na zwołanie tego zgromadzenia minął zaś w marcu.

W takiej sytuacji - według art. 13a ustawy o SN - jeżeli kandydaci na stanowisko I prezesa SN nie zostali wybrani zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, Prezydent RP "niezwłocznie powierza wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wskazanemu przez siebie sędziemu Sądu Najwyższego".

"W terminie tygodnia od dnia powierzenia wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa SN sędzia, któremu obowiązki te powierzono, zwołuje Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, któremu przewodniczy, w celu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN"

- stanowi ponadto ten artykuł. Zgodnie z kolejnym z jego zapisów, do dokonania wyboru kandydatów na stanowisko I prezesa SN przez to zgromadzenie wymagana jest obecność co najmniej 32 jego członków. Z uwagi na stan epidemii, nie wiadomo jeszcze, jak będzie przebiegało Zgromadzenie Ogólne oraz czy odbędzie się w terminie 7 dni od powierzenia pełnienia obowiązków Pierwszego Prezesa.

Dr hab. Kamil Zaradkiewicz od października 2018 r. jest sędzią Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Absolwent i pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2015 do 2018 r. - członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. Przez kilkanaście lat związany z Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora zespołu orzecznictwa i studiów TK. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa konstytucyjnego oraz praw człowieka i obywatela.

W 2015 r. laureat pierwszej nagrody 50. jubileuszowym konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepszą pracę habilitacyjną. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi "za zasługi w działalności na rzecz funkcjonowania orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, za osiągnięcia w pracy zawodowej"

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

 

#Sąd Najwyższy #Kamil Zaradkiewicz

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo